Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Návrh rozpočtu 2020-2022 výdavky
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu 2020-2022 výdavky
4.4.2021
Návrh rozpočtu 2020-2022 príjmy nové a progrm, výdavky
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu 2020-2022 príjmy nové a progrm, výdavky
4.4.2021
Pozvnka 7.OZ.19.10.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvnka 7.OZ.19.10.2020
4.4.2021
Vyhodnotenie obchodnej verejnej sae
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Vyhodnotenie obchodnej verejnej sae
4.4.2021
Obianske zdruenie partnerstvo spia
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Obianske zdruenie partnerstvo spia
4.4.2021
Pandemick pln
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pandemick pln
4.4.2021
Pozvánka OZ. 26.08.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka OZ. 26.08.2020
4.4.2021
Pozvánka OZ. 15. 07.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka OZ. 15. 07.2020
4.4.2021
2020 - Žiadosť o odpustenie komunálneho odpadu pre rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov 2020 - Žiadosť o odpustenie komunálneho odpadu pre rok 2020
4.4.2021
2020 - čestné vyhlásenie k žiadosti o odpustenie komunálneho odpadu
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov 2020 - čestné vyhlásenie k žiadosti o odpustenie komunálneho odpadu
4.4.2021
Voľba hlavného kontrolóra obce Bystrany r.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľba hlavného kontrolóra obce Bystrany r.2020
4.4.2021
Krízový plán obce Bystrany, 2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Krízový plán obce Bystrany, 2020
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - školský psychológ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - školský psychológ
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - SJL
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - SJL
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - MAT
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - MAT
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - asistent učiteľa
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - asistent učiteľa
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - ANJ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - ANJ
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - 1 - 4
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - 1 - 4
4.4.2021
Záverečný účet obce Bystrany za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet obce Bystrany za rok 2019
4.4.2021
Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus COVID - 19
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus COVID - 19