Zmena územného plánu 2017
DátumNázovPopisPríloha
04.04.2021Oznámenie o strategickom dokumente- ŽPd672c_DOC007.PDF
04.04.2021Oznámenie o začatí prerokovania68756_Bystrany_oznam_na_tabuu.pdf
04.04.2021ZaD 1 Bystrany správad750a_ZaD 1 Bystrany_sprva.pdf
04.04.2021Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohosp. pôde 176eee_Prehad 1.pdf
04.04.2021Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohosp. pôde 2bf34a_Prehad 2.pdf
04.04.2021Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohosp. pôde 3a0f7e_Prehad 3.pdf
04.04.2021Komplexný návrh C40b7b_Komplexn nvrh C-.pdf
04.04.2021Komplexný návrh C 3ec3f4_Komplexn nvrh C 3.pdf
04.04.2021Komplexný návrh C sútlač 2f4899_Komplexn nvrh C stla 2.pdf
04.04.2021TV C sútlač5301a_TV C stla.pdf
04.04.2021TV C70d45_TV C.pdf
04.04.2021Zábery PP A sútlač 1ebeae_Zbery PP A stla 1.pdf
04.04.2021Komplexný návrh A sútlač23e4d_Komplexn nvrh A stla.pdf
04.04.2021Komplexný návrh A5c016_Komplexn nvrh A.pdf
04.04.2021Komplexný návrh B sútlač93d42_Komplexn nvrh B stla.pdf
04.04.2021Komplexný návrh B1cb58_Komplexn nvrh B.pdf
04.04.2021TV B sútlač882c4_TV B stla.pdf
04.04.2021TV Bf95b0_TV B.pdf
04.04.2021Zábery PP B sútlač5fa4d_Zbery PP B stla.pdf
04.04.2021Zábery PP Ba1e93_Zbery PP B.pdf