História

1. písomná zmienka z r. 1268. Názov obce je nemeckého pôvodu. Pôvodne názov - Eulenbach - soví potok, neskôr premenovaná Vlenbach, Veľbach a po 2. sv. vojne na Bystrany. V 18. stor. bol vystavený rímsko - katolícky kostol sv. Petra a Pavla / 1779/. V polovici 19. storočia si Gustáv Czáky / 1803 - 1883/ postavil v obci kaštieľ enoklasicistickom slohu. Taktiež v tomto období bola postavená aj kaplnka ako aj vysadená záhrada s parkom pri kaštieli so vzácnymi drevinami, stromami ako aj s fontánou uprostred. Posledný majiteľ kaštieľa Hilár Czáky, ktorý ho vlastnil až do konfiškácie v období socializmu, čiže do r. 1945. Tento kaštieľ bol zbúraný v r. 1992 - 3. Za kostolom sú v hrobkách pochovaný niektorí z rodu Czákyovcov.