Kontakt

UPOZORNENIE
Prosíme volať priamo kontaktnú osobu na telefónne číslo.

Na úrade nie je telefónna ústredňa, preto nie je možné prepájať kontakty.

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Bystrany
Bystrany č. 121,
053 62 Bystrany

 

Okres Spišská Nová Ves
Košický kraj
Slovensko

 

IČO - 00328995

DIČ – 2021331433

e-mail:  obecbystrany@gmail.com 

Tel. číslo : 0940 943 073

 

Útvar starostu obce

 

 

 

Starosta Obce

Gejza Kandráč

0944 815 960

 

Odborný referent sekretariát

Ing. Eva Baranová

 

 

Zástupca starostu obce

Fabián Kandráč

0911 186 173

 

Prednosta obecného úradu

Pavol Benedikt Bendik

0940547620

prednosta.bystrany@gmail.com

Sekretariát Prednostu OcÚ

 

0940943073

sekretariat.ocu.bystrany@gmail.com

Hlavný kontrolór obce

Radoslav Ščuka

 

kontrolor.rado@gmail.com

Ekonomické oddelenie

Úradovňa plus, s.r.o.

Externá firma

 

Personálne oddelenie

Janka Múdra

0940943024

pambystrany1@gmail.com

Oddelenie majetku 

Ing. Zuzana Brazová

0940943024

majetokbystrany.brazova@gmail.com

 Evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľnosti, overovanie podpisov a listín

Henrieta Mikulová

053/4495 338

registerbystrany1@gmail.com

Oddelenie osobitného príjemcu

Bc. Eva Halicka

053/4495 338

 

Aktivačné práce

Adriana Sucha

0940 943 029

 

Údržbár

Martin Kandráč

0940120750

 

Rozvojové tímy - sociálny pracovníci

Mgr. Alžbeta Vyšňovská,

Mgr. Anna Pavolová

0918 919 765