Kontakt

Obecný úrad Bystrany
Bystrany č. 121,
053 62, Bystrany
 
Okres Spišská Nová Ves
Košický kraj
Slovensko
 
IČO - 00328995
DIČ – 2021331433
 
0944 815 960 - starosta obce  - Gejza Kandráč
0911 186 173 - zástupca starostu obce - Fabián Kandráč
0940 547 620 - prednosta OcÚ - Pavol Benedikt Bendik
                         e-mail - prednosta.bystrany@gmail.com  

053/4495 338 - sekretariát - Ing. Eva Baranová
 
0940 943 023 - ekonomické oddelenie - Marcela Šavelová
0940 943 024 - personálne oddelenie - Janka Múdra
                        - evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín - Henrieta Mikulová

0940 943 073 - oddelenie osobitného príjemcu - Bc. Eva Halická
0940 943 029 - aktivačné práce, MOPS - Adriana Suchá