Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Tlačová správa o ukončení projektu Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Tlačová správa o ukončení projektu Bystrany
4.4.2021
Záverečný účet obce za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet obce za rok 2014
4.4.2021
Hodnotiaca správa za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Hodnotiaca správa za rok 2014
4.4.2021
DODATOK č.1/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystrany č. 121 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov DODATOK č.1/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystrany č. 121 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4.4.2021
VZN o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN o o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
4.4.2021
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bystrany
4.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2015
4.4.2021
VZN o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov a prístupe k miestnym informačným prostriedkom počas volebnej kampane
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov a prístupe k miestnym informačným prostriedkom počas volebnej kampane
4.4.2021
Priamy predaj pozemkov v osade
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Priamy predaj pozemkov v osade
4.4.2021
Priamy predaj pozemkov v obci
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Priamy predaj pozemkov v obci
7.9.2020
Povodňový plán záchranných prác obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 7.9.2020
Názov Povodňový plán záchranných prác obce Bystrany