Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
22.10.2021
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2021
Názov Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
4.10.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Naradenie konania o začatí JPÚ v katastrálnom území Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.10.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Naradenie konania o začatí JPÚ v katastrálnom území Bystrany
16.9.2021
Pozvánka na 6.OZ ,dňa 22.09.2021
Detail dokumentu
Dátum 16.9.2021
Názov Pozvánka na 6.OZ ,dňa 22.09.2021
10.9.2021
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka Obecného zastupiteľstva obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 10.9.2021
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka Obecného zastupiteľstva obce Bystrany
6.9.2021
Zámer na odpredaj pozemku
Detail dokumentu
Dátum 6.9.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemku
6.9.2021
Zámer na odpredaj pozemku
Detail dokumentu
Dátum 6.9.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemku
12.7.2021
Obytný súbor Svätý Martin Sp.Podhradie Etapa III-Obytný súbor II a Občianska vybavenosť
Detail dokumentu
Dátum 12.7.2021
Názov Obytný súbor Svätý Martin Sp.Podhradie Etapa III-Obytný súbor II a Občianska vybavenosť
22.6.2021
Pozvánka na 5.OZ ,dňa 29.06.2021
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2021
Názov Pozvánka na 5.OZ ,dňa 29.06.2021
15.6.2021
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2020
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2021
Názov Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2020
14.6.2021
Záverečný účet obce za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 14.6.2021
Názov Záverečný účet obce za rok 2020
8.6.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 2021
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 2021
13.5.2021
Pozvánka na 4.OZ ,dňa 19.05.2021
Detail dokumentu
Dátum 13.5.2021
Názov Pozvánka na 4.OZ ,dňa 19.05.2021
4.4.2021
Okresn riaditestvo PZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Okresn riaditestvo PZ
4.4.2021
Pozvnka 2.OZ.24.02.2021
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvnka 2.OZ.24.02.2021
4.4.2021
Pozvnka na OZ.24.02.2021
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvnka na OZ.24.02.2021
4.4.2021
Rozhodnutie zisovacieho konania
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Rozhodnutie zisovacieho konania
4.4.2021
Nvrh plnu kontrolnej innosti hlavnho kontrolra obce Bystrany na 1.polrok 2021
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Nvrh plnu kontrolnej innosti hlavnho kontrolra obce Bystrany na 1.polrok 2021
4.4.2021
Zmeny a doplnky .4 zemnho plnu mesta Sp.Podhradie-oznmenie
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zmeny a doplnky .4 zemnho plnu mesta Sp.Podhradie-oznmenie
4.4.2021
Pozvnka k 9.OZ-02.12.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvnka k 9.OZ-02.12.2020
4.4.2021
Pozvnka k 8.OZ.16.11.2020-neplnovan
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvnka k 8.OZ.16.11.2020-neplnovan