Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - SJL
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - SJL
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - MAT
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - MAT
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - asistent učiteľa
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - asistent učiteľa
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - ANJ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - ANJ
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - 1 - 4
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - 1 - 4
4.4.2021
Záverečný účet obce Bystrany za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet obce Bystrany za rok 2019
4.4.2021
Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus COVID - 19
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus COVID - 19
4.4.2021
Usmernenia MŠVVaŠ SR - koronavírus COVID - 19
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Usmernenia MŠVVaŠ SR - koronavírus COVID - 19
4.4.2021
Pozvánka 3.OZ 04.03.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 3.OZ 04.03.2020
4.4.2021
Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany Asistent učiteľa
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany Asistent učiteľa
4.4.2021
Pozvánka 2.OZ 06.02.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 2.OZ 06.02.2020
4.4.2021
Obchodná verejná súťaž 1-2020 - predaj pozemkov v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Obchodná verejná súťaž 1-2020 - predaj pozemkov v obci Bystrany
4.4.2021
Pozvánka 1.OZ 23.1.2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 1.OZ 23.1.2020
4.4.2021
Výberové konanie AsU MŠ 49, Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výberové konanie AsU MŠ 49, Bystrany
4.4.2021
Pozvánka 48.OZ 16.12.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 48.OZ 16.12.2019
4.4.2021
Pozvánka 47.OZ 27.11.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 47.OZ 27.11.2019
4.4.2021
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021-2022.
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021-2022.
4.4.2021
Základná škola v Bystranoch - voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Základná škola v Bystranoch - voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg
4.4.2021
Pozvánka 46.OZ 28.08.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 46.OZ 28.08.2019
4.4.2021
Pozvánka 46.OZ 28.08.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 46.OZ 28.08.2019