Všeobecné dokumenty
DátumNázovPopisPríloha
04.10.2021VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Naradenie konania o začatí JPÚ v katastrálnom území Bystranyef4cf_Verejná vyhláška- Nariadenie konania o začatí JPÚ v katastrálnom území Bystrany.PDF
16.09.2021Pozvánka na 6.OZ ,dňa 22.09.202103e41_Pozvánka na 6.OZ.dňa 22.09.2021.PDF
10.09.2021Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka Obecného zastupiteľstva obce Bystrany9f9b8_Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka Obecného zastupiteľstva obce Bystrany.PDF
06.09.2021Zámer na odpredaj pozemku99202_Zámer na odpredaj pozemku (2).PDF
06.09.2021Zámer na odpredaj pozemku90324_Zámer na odpredaj pozemku.PDF
12.07.2021Obytný súbor Svätý Martin Sp.Podhradie Etapa III-Obytný súbor II a Občianska vybavenosťe8400_Obytný súbor Svätý Martin Sp.Podhradie Etapa III.Obytný súbor II a Občianská vybavenosť.PDF
22.06.2021Pozvánka na 5.OZ ,dňa 29.06.2021260f1_Pozvánka na 05.OZ -29.06.2021.PDF
15.06.2021Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2020bafc9_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2020_.PDF
14.06.2021Záverečný účet obce za rok 202054344_Záverečný účet obce za rok 2020.pdf
08.06.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 20212bdad_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 2021.PDF
13.05.2021Pozvánka na 4.OZ ,dňa 19.05.2021846b4_Pozvánka na 4. OZ.19.05.2021.PDF
04.04.2021Okresn riaditestvo PZ8768e_Okresn riaditestvo PZ.pdf
04.04.2021Pozvnka 2.OZ.24.02.202189d87_Pozvnka 2.OZ.24.02.2021.pdf
04.04.2021Pozvnka na OZ.24.02.202127aca_Pozvnka na OZ.24.02.2021.pdf
04.04.2021Rozhodnutie zisovacieho konania6c385_Rozhodnutie zisovacieho konania.pdf
04.04.2021Nvrh plnu kontrolnej innosti hlavnho kontrolra obce Bystrany na 1.polrok 2021e8d7c_Nvrh plnu kontrolnej innosti hlavnho kontrolra obce Bystrany na 1.polrok 2021.PDF
04.04.2021Zmeny a doplnky .4 zemnho plnu mesta Sp.Podhradie-oznmenie16746_Zmeny a doplnky .4 zemnho plnu mesta Sp.Podhradie-oznmenie.PDF
04.04.2021Pozvnka k 9.OZ-02.12.202011ca6_Pozvnka k 9.OZ-02.12.2020.PDF
04.04.2021Pozvnka k 8.OZ.16.11.2020-neplnovand2594_Pozvnka k 8.OZ.16.11.2020-neplnovan.PDF
04.04.2021Návrh rozpočtu 2020-2022 výdavkyd2517_Nvrh rozpotu 2020 - 2022 - vdavky.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac