Všeobecné dokumenty
DátumNázovPopisPríloha
08.12.2021Pozvánka na 8.OZ ,dňa 15.12.2021594a1_Pozvánka na 8.OZ, dňa 15.12.2021 (2).PDF
24.11.2021Pozvánka na 7 OZ, dňa 29.11.202111f16_Pozvánka na 7.OZ.dňa 29.11.2021.PDF
08.11.2021Zámer na zámenu pozemku v obci Bystrany88a86_Zámer na zámenu pozemku.PDF
04.11.2021Obec Hincovce -Nízkouhlíková stratégia 2030-oznámenie o strategickom dokumentede868_Obec Hincovce -Nízkouhlíková stratégia -2030-oznámenie o strategickom dokumente.PDF
28.10.2021Obec Olcnava -Nízkouhlíková stratégia 2030-oznámenie o strategickom dokumenteef4a5_Obec Olcnava .Nízkouhlíková stratégia -2030-oznámenie o strategickom dokumente.PDF
04.10.2021VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Naradenie konania o začatí JPÚ v katastrálnom území Bystranyef4cf_Verejná vyhláška- Nariadenie konania o začatí JPÚ v katastrálnom území Bystrany.PDF
16.09.2021Pozvánka na 6.OZ ,dňa 22.09.202103e41_Pozvánka na 6.OZ.dňa 22.09.2021.PDF
10.09.2021Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka Obecného zastupiteľstva obce Bystrany9f9b8_Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka Obecného zastupiteľstva obce Bystrany.PDF
06.09.2021Zámer na odpredaj pozemku99202_Zámer na odpredaj pozemku (2).PDF
06.09.2021Zámer na odpredaj pozemku90324_Zámer na odpredaj pozemku.PDF
12.07.2021Obytný súbor Svätý Martin Sp.Podhradie Etapa III-Obytný súbor II a Občianska vybavenosťe8400_Obytný súbor Svätý Martin Sp.Podhradie Etapa III.Obytný súbor II a Občianská vybavenosť.PDF
22.06.2021Pozvánka na 5.OZ ,dňa 29.06.2021260f1_Pozvánka na 05.OZ -29.06.2021.PDF
15.06.2021Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2020bafc9_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Bystrany k 31.12.2020_.PDF
14.06.2021Záverečný účet obce za rok 202054344_Záverečný účet obce za rok 2020.pdf
08.06.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 20212bdad_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 2021.PDF
13.05.2021Pozvánka na 4.OZ ,dňa 19.05.2021846b4_Pozvánka na 4. OZ.19.05.2021.PDF
04.04.2021Okresn riaditestvo PZ8768e_Okresn riaditestvo PZ.pdf
04.04.2021Pozvnka 2.OZ.24.02.202189d87_Pozvnka 2.OZ.24.02.2021.pdf
04.04.2021Pozvnka na OZ.24.02.202127aca_Pozvnka na OZ.24.02.2021.pdf
04.04.2021Rozhodnutie zisovacieho konania6c385_Rozhodnutie zisovacieho konania.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac