Všeobecné dokumenty
DátumNázovPopisPríloha
13.05.2021Pozvánka na 4.OZ ,dňa 19.05.2021846b4_Pozvánka na 4. OZ.19.05.2021.PDF
04.04.2021Okresn riaditestvo PZ8768e_Okresn riaditestvo PZ.pdf
04.04.2021Pozvnka 2.OZ.24.02.202189d87_Pozvnka 2.OZ.24.02.2021.pdf
04.04.2021Pozvnka na OZ.24.02.202127aca_Pozvnka na OZ.24.02.2021.pdf
04.04.2021Rozhodnutie zisovacieho konania6c385_Rozhodnutie zisovacieho konania.pdf
04.04.2021Nvrh plnu kontrolnej innosti hlavnho kontrolra obce Bystrany na 1.polrok 2021e8d7c_Nvrh plnu kontrolnej innosti hlavnho kontrolra obce Bystrany na 1.polrok 2021.PDF
04.04.2021Zmeny a doplnky .4 zemnho plnu mesta Sp.Podhradie-oznmenie16746_Zmeny a doplnky .4 zemnho plnu mesta Sp.Podhradie-oznmenie.PDF
04.04.2021Pozvnka k 9.OZ-02.12.202011ca6_Pozvnka k 9.OZ-02.12.2020.PDF
04.04.2021Pozvnka k 8.OZ.16.11.2020-neplnovand2594_Pozvnka k 8.OZ.16.11.2020-neplnovan.PDF
04.04.2021Návrh rozpočtu 2020-2022 výdavkyd2517_Nvrh rozpotu 2020 - 2022 - vdavky.pdf
04.04.2021Návrh rozpočtu 2020-2022 príjmy nové a progrm, výdavkyde2a6_Nvrh rozpotu 2020-2022 prjmy nov a progrm vdavky.pdf
04.04.2021Pozvnka 7.OZ.19.10.2020e14a3_Pozvnka 7.OZ.19.10.2020.PDF
04.04.2021Vyhodnotenie obchodnej verejnej sae63f36_Vyhodnotenie obchodnej verejnej sae.PDF
04.04.2021Obianske zdruenie partnerstvo spia73546_Obianske zdruenie partnerstvo spia.PDF
04.04.2021Pandemick pln943ff_Pandemick pln.PDF
04.04.2021Pozvánka OZ. 26.08.20209fde5_Pozvnka 26. OZ 28.06.2017 (1).pdf
04.04.2021Pozvánka OZ. 15. 07.202095f78_Pozvnka. OZ. 15.07.2020.PDF
04.04.20212020 - Žiadosť o odpustenie komunálneho odpadu pre rok 2020b99e5_2020 - iados o odpustenie komunlneho odpadu pre rok 2020.xlsx
04.04.20212020 - čestné vyhlásenie k žiadosti o odpustenie komunálneho odpadu3d5e0_2020 - estn vyhlsenie k iadosti o odpustenie komunlneho odpadu.doc
04.04.2021Voľba hlavného kontrolóra obce Bystrany r.2020cb365_Vyhlsenie Voby hlavnho kontrolra obce Bystrany r.2020.PDF
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac