Rozvojový tím v obci Bystrany

Rozvojový pracovník plánovania:

Mgr. Vladimíra Dunková


Sociálny pracovníci:

Alžbeta Vyšňovská, Anna Pavolová.

E-mail: rt.bystrany@gmail.com , tel. č. +421 918 919 765


Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo:

Ing. Bc. Jaroslava Ľachová


Rozvojový pracovník pre mládež:

Barbora Klemparová, Patricia Kovalová, Miroslav Šebest, Dominika Kovalová.


Rozvojový pracovník pre bývanie:

Tomáš Žiga, Sergej Mikuš, Ondrej Žiga, Kamila Kokyová


Nenementorka:

Sidónia Pištová


Nene:

Jana Kandráčová, Kristína Pechová, Jana Kandráčová, Lucie Kandráčová

Asistent mládeže (AM):

Lucia Valková


Asistent pre bývanie:

Klaudia  Lörincová