MŠ Bystrany

Materská škola Bystrany 98


Riaditeľka MŠ: Mária Mikolajová tel. č. 0940943027Zástupkyňa MŠ: Jana Pendráková


Podporní tím:   Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Nikola Dunková

                            Pedagogický asistent: Mgr. Marta Haburčáková

                            Rodičovský asistent: Anna Dunková

 

Trieda Slniečka: triedny učiteľ:   Bc. Gabriela Potočná

                                                       Lívia Glevická

Trieda Mravce: triedny učiteľ:   Mária Mikolajová

                                                     Bc. Slávka Kromková

Trieda Lienky: triedny učiteľ:   Bc. Miroslava Petáková

                                                    Michaela Múdra

Trieda Žabky: triedny učiteľ:   Bc. Tatiana Hamráková

                                                   Jana Pendráková

Trieda Včielky: triedny učiteľ:   Jarmila Pavolová

                                                     Mgr. Mária Mižáková