Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Pozvánka 41.OZ 19.12.2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 41.OZ 19.12.2018
4.4.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
4.4.2021
Dokumenty na stiahnutie-Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Dokumenty na stiahnutie-Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
4.4.2021
Správa o hodnotení - oznámenie - Chov ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Správa o hodnotení - oznámenie - Chov ošípaných
4.4.2021
Správa o hodnotení - všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie - Chov ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Správa o hodnotení - všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie - Chov ošípaných
4.4.2021
Voľne pracovné miesto - ZŠ Bystrany - školsky psychológ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľne pracovné miesto - ZŠ Bystrany - školsky psychológ
4.4.2021
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Ustanovujúce zasadnutie OZ
4.4.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Asistent učiteľa pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Asistent učiteľa pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
4.4.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Odborný zamestnanec pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Odborný zamestnanec pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
4.4.2021
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
4.4.2021
Návrh na rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 - 2021
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh na rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 - 2021
4.4.2021
Pozvánka 37. OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 37. OZ
4.4.2021
Pozvánka na 36.zasadnutie OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 36.zasadnutie OZ
4.4.2021
Pozvánka na 35.zasadnutie OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 35.zasadnutie OZ
4.4.2021
Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru - Jamník
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru - Jamník
4.4.2021
Zámer na odpredaj pozemku - Andrea Horváthová
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemku - Andrea Horváthová
4.4.2021
Zámer na odpredaj pozemku - Peter a Anežka Kandráčovci
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemku - Peter a Anežka Kandráčovci
4.4.2021
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 - Obec
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 - Obec
4.4.2021
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu - ZŠ 13
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu - ZŠ 13
4.4.2021
Záverečný účet za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet za rok 2017