Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Správa o hodnotení - všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie - Chov ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Správa o hodnotení - všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie - Chov ošípaných
4.4.2021
Voľne pracovné miesto - ZŠ Bystrany - školsky psychológ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľne pracovné miesto - ZŠ Bystrany - školsky psychológ
4.4.2021
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Ustanovujúce zasadnutie OZ
4.4.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Asistent učiteľa pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Asistent učiteľa pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
4.4.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Odborný zamestnanec pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Odborný zamestnanec pre Materskú školu, Bystrany, č. 49
4.4.2021
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
4.4.2021
Návrh na rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 - 2021
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh na rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 - 2021
4.4.2021
Pozvánka 37. OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 37. OZ
4.4.2021
Pozvánka na 36.zasadnutie OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 36.zasadnutie OZ
4.4.2021
Pozvánka na 35.zasadnutie OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 35.zasadnutie OZ
4.4.2021
Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru - Jamník
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru - Jamník
4.4.2021
Zámer na odpredaj pozemku - Andrea Horváthová
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemku - Andrea Horváthová
4.4.2021
Zámer na odpredaj pozemku - Peter a Anežka Kandráčovci
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zámer na odpredaj pozemku - Peter a Anežka Kandráčovci
4.4.2021
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 - Obec
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 - Obec
4.4.2021
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu - ZŠ 13
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu - ZŠ 13
4.4.2021
Záverečný účet za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet za rok 2017
4.4.2021
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bystrany 2018 - 2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Komunitný plán sociálnych služieb obce Bystrany 2018 - 2020
4.4.2021
ROZSAH HODNOTENIA - Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov ROZSAH HODNOTENIA - Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy
4.4.2021
Pozvánka 34. OZ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 34. OZ
4.4.2021
MŠ prístavba - informácia
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov MŠ prístavba - informácia