Samospráva

STAROSTA OBCE : František Žiga

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE : František Žiga

KONTROLÓR OBCE: Radoslav Ščuka 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA :

Ján Pačan

František Žiga

Marek Žiga

Vincent Žiga

Ján Kľoc

Marián Pavľák

Štefan Pecha

Milan Jochman

Fabián Mirga

OBECNÝ ÚRAD : 

Ing. Anna Čechová - ekonóm obce, pokladňa 

Ing. Eva Baranová -  sekretariát, podateľna, registratúra, projekty, VO, rokovanie obecného zastupiteľstva toho času na MD,

                                 zastúp - Mária Timčíková

Mgr. Lívia Staňová - majetok obce, dane, ŽP

Janka Múdra - Personalistika a mzdy

Henrieta Mikulová - evidencia obyvateľstva, TKO, osvedčovanie listín a podpisov

Bc. Eva Halická -  sociálne oddelenie, osobitný príjemca, bytové hospodárstvo

 

STAVEBNÝ ÚRAD :

Ing. Mária Gmucová

 

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade : 

  •  vydanie územného rozhodnutia, 
  • vydanie stavebného povolenia,
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
  • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
  • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav
  • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac