Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Pozvánka 45.OZ 02.08.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 45.OZ 02.08.2019
4.4.2021
Voľné pracovné miesto - ZŠ Bystrany - učiteľ 1. stupeň
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Voľné pracovné miesto - ZŠ Bystrany - učiteľ 1. stupeň
4.4.2021
Oznam o výberovom konaní na pozíciu - riaditeľka Materskej školy, č. 49, Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznam o výberovom konaní na pozíciu - riaditeľka Materskej školy, č. 49, Bystrany
4.4.2021
Oznam o výberovom konaní na pozíciu - riaditeľka Materskej školy, č. 98, Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznam o výberovom konaní na pozíciu - riaditeľka Materskej školy, č. 98, Bystrany
4.4.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a výberovom konaní na pozíciu OZ - Školský špeciálny pedagóg, MŠ 49, Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a výberovom konaní na pozíciu OZ - Školský špeciálny pedagóg, MŠ 49, Bystrany
4.4.2021
Pozvánka 44.OZ 05.06.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 44.OZ 05.06.2019
4.4.2021
Záverečný účet obce Bystrany za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet obce Bystrany za rok 2018
4.4.2021
Pozvánka 43.OZ 10.4.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 43.OZ 10.4.2019
4.4.2021
Oznam-Urbariát Bystrany-sadenie stromčekov
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznam-Urbariát Bystrany-sadenie stromčekov
4.4.2021
Poverenie zastupcu starostu obce a oznámenie o určení platu
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Poverenie zastupcu starostu obce a oznámenie o určení platu
4.4.2021
Pozvánka - Urbariát Bysrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka - Urbariát Bysrany
4.4.2021
OVS č. 1/2019 Zámer na odpredaj majetku obce
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov OVS č. 1/2019 Zámer na odpredaj majetku obce
4.4.2021
Pozvánka 42.OZ 20.2.2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 42.OZ 20.2.2019
4.4.2021
Kalendár zberu odpadu na rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Kalendár zberu odpadu na rok 2019
4.4.2021
čestné vyhlásenie k žiadosti o odpustenie komunálneho odpadu 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov čestné vyhlásenie k žiadosti o odpustenie komunálneho odpadu 2019
4.4.2021
Žiadosť o odpustenie komunálneho odpadu pre rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Žiadosť o odpustenie komunálneho odpadu pre rok 2019
4.4.2021
Pozvánka 41.OZ 19.12.2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka 41.OZ 19.12.2018
4.4.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
4.4.2021
Dokumenty na stiahnutie-Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Dokumenty na stiahnutie-Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
4.4.2021
Správa o hodnotení - oznámenie - Chov ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Správa o hodnotení - oznámenie - Chov ošípaných