Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 3179 
  • muži 1576 
  • ženy 1603 
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 1333
 • Produktívny vek (15-54) ženy 768
 • Produktívny vek (15-59) muži 829
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 249
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 64 
  • muži 29 
  • ženy 35 

Infraštruktúra

 • Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Futbalové ihrisko
 • Pošta
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Vlaková zastávka
 • Základná škola
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika