Farnosť Bystrany

Farský kostol sv. Petra a Pavla

Pastoračnú starostlivosť vo farnosti Bystrany v súčasnosti zabezpečujú kňazi Spišskej diecézy Mgr. Andrej Barnáš,  , farár  a Mgr. Lukáš Stolárik , kaplán