Verejné obstarávanie
DátumNázovPopisPríloha
30.04.2021Súhrnná správa o zmluvávh so zmluvnými cenami vyššími ako 100eur za obdobie I. kalendárneho štvrťroka202143391_Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000eur za obdobie .kalen.štvrťroka 2021.PDF
04.04.2021Výzva na predkladanie CP pre zákazku Stavebný dozor nad zhotovením stavby: Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystranyc14b4_Vzva na predkladanie CP pre zkazku Stavebn dozor nad zhotovenm stavby Zlepenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany.docx
04.04.2021Výzva na predloženie ponuky pre zákazku Rekonštrukcia rigolov za rodinnými domami IIIb7b55_Vzva na predloenie ponuky pre zkazku Rekontrukcia rigolov za rodinnmi domami III (1).PDF
04.04.2021Výzva na predloženie ponuky - Osadenie parapetov, napojenie zvodov do vonkajšej kanalizácie a náter strechy bytovky blok Cce290_Vzva na predloenie ponuky - Osadenie parapetov napojenie zvodov do vonkajej kanalizcie a nter strechy bytovky blok C.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom: Novostavba 3x12 nájomných nižšieho štandardu v obci Bystranybc25f_Vzva na predkladanie ponuky na zadvanie zkazky - Stavebn dozor nad zhotovenm stavby s nzvom Novostavba 3x12 njomnch bytov niieho tandardu v obci Bystrany.pdf
04.04.2021Výzva na predloženie CP - Materská škola - Kuchyňa00f83_Vzva na predloenie cenovej ponuky pre zkazku-M Bystrany - Kuchya.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie cenových ponúk - Projektová dokumentácia - Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany52351_Vzva na predkladanie cenovch ponk - Projektov dokumentcia - Zlepenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Kancelária pre miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Bystrany2b210_MOPS - Vzva na predkladanie cenovch ponk pre zkazku - Kancelria pre miestnu obiansku poriadkov slubu v obci Bystrany.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre z ákazku - Materská škola - prístavba 98 - požiadavky ku kolaudácii651fd_Vzva na predloenie CP - Matersk kola 98 - poiadavky ku kolaudcii.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre z ákazku - Zateplenie bytového domu - blok C - Rómska osada Bystrany6417e_Vzva na predkladanie cenovej ponuky pre z kazku - Zateplenie bytovho domu - blok C - Rmska osada Bystrany.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Rekonštrukcia rigolov za záhradami88401_Vzva na predkladanie ponk pre zkazku - Rekontrukcia rigolov za zhradami.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Materská škola č.98 - stavebné úpravy94f22_Vzva na predkladanie ponk pre zkazku - Matersk kola .98 - stavebn pravy.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Zateplenie bytového domu, blok C66e85_Vzva na predloenie cenovej ponuky pre zkazku-Zateplenie bytovho domu blok C.pdf
04.04.2021Výzva na predloženie cenových ponúk pre zákazku - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne II. etapa79c90_Vzva na predloenie cenovch ponk pre zkazku - Rekontrukcia chodnka na cintorne II. etapa.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Zateplenie bytových domov - blok A a blok B, Rómska osada Bystranyb2680_Vzva na predkladanie ponk pre zkazku - zateplenie bytovch domov- blok A a blok B Rmska osada Bystrany.pdf
04.04.2021Zrušenie postupu zadávania zákazky - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - blok A0a31b_Zruenie postupu zadvania zkazky - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - blok A.PDF
04.04.2021Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - osada, blok Ab3490_Vzva na predkladanie ponk pre zkazku - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - osada blok A.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie CP pre zákazku - Výmena žľabov v Rómskej osade č. II.14bf4_Vzva na predloenie C.P pre zkazku - Vmena abov v Rmskej osade . II.pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie CP pre zákazku - "Rekonštrukcia rigolu za rodinnými domami smerom k Železničnej stanici č. II85d8c_Vzva na predloenie cenovej ponuky pre zkazku - Rekontrukcia rigolu za RD smerom k S . II. .pdf
04.04.2021Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Výmena žľabov v Rómskej osade397aa_Vzva na predkladanie cenovej ponuky pre zkazku - Vmena abov v Rmskej osade.pdf