Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznam o opakovaní výberového konania na pozície členov MOaPS29.12.202329.12.20234014a_Oznam o opakovaní VK - MOaPS.pdf
Výberové konanie na MOaPS29.12.202329.12.2023daa2a_VK- MOaPS.pdf
Výberové konanie na pozíciu Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo08.12.202308.12.2023d82b3_Oznam o vyhlásení výberového konania_Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo.pdf
Výberové konanie na pozíciu Nene08.12.202308.12.20234ea81_Oznam o vyhlásení výberového konania_Nene.pdf
Výberové konanie na pozíciu Nenementorka08.12.202308.12.202355fd2_Oznam o vyhlásení výberového konania_Nenementorka.pdf
Výberové konanie na pozíciu Rozvojový pracovník pre bývanie08.12.202308.12.2023db64a_Oznam o vyhlásení výberového konania_Rozvojový pracovník pre bývanie.pdf
Výberové konanie na pozíciu Rozvojový pracovník pre mládež 08.12.202308.12.2023d23c5_Oznam o vyhlásení výberového konania_Rozvojový pracovník pre mládež.pdf
Výberové konanie na pozíciu Rozvojový pracovník plánovania08.12.202308.12.20230b8e9_Oznam o vyhlásení výberového konania_Rozvojový pracovník plánovania.pdf
Výberové konanie na pozíciu Socialný pracovník 08.12.202308.12.20230db2d_Oznam o vyhlásení výberového konania_Sociálny pracovník.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľku MŠ10.11.202302.12.20232ba0d_DOC836.PDF
Výberové konanie na pozíciu TSP a TP08.11.202302.12.2023d5a88_Vyberové konanie na pozíciu na TSP a TP.PDF
Strategický dokument RIS KK 2021-203005.06.202330.11.20234530b_Strategický dokument RIS KK 2021-2030.pdf
SEA oznámenie Regionalna inovačná stratégia Košického kraja 2021, 2030,04202305.06.202330.11.2023ada5f_A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023.pdf
Vodíková stratégia Košického kraja05.06.202330.11.20233fc9f_dokument_Vodíková_Stratégia_Košického_Kraja.pdf
Oznámenie o Strategickom dokumente - Vodíková stratégia KE kraja05.06.202330.11.20230a9cb_Ozn. o Strategickom dokumente Vodíková stratégia Košického samosprávneho kraja.pdf
Oznámenie o Strategickom dokumente - Vodíková stratégia KE kraja05.06.202330.11.20232f7d9_Ozn. o Strategickom dokumente Vodíková stratégia Košického samosprávneho kraja.pdf
Oznam - odstúpenie od Zmluvy IA MPSVaR SR - TSP a TP27.11.202327.11.20237cab0_DOC870.PDF
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľku ZŠ20.11.202320.11.202378da7_ZŠ.pdf
Pozvánka na 15. OZ - 22.11.202318.11.202318.11.20235d338_IMG_20231118_113023.jpg
Požehnanie adventného venca18.11.202318.11.20236bbf4_Obrázok (36).jpg