Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh programového rozpočtu a rozpočtu obce Bystrany na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu 2024, 202509.01.202331.01.20237c06f_Návrh rozpočtu obce BYSTRANY 2023 2024 2025.....pdf
Návrh VZN- o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni30.12.202230.01.202325fa9_Návrh VZN- o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.doc
Pozvánka na 10.OZ - 30.12.202227.12.202227.12.20224a572_Pozvánka na 10.OZ - 30.12.2022.PDF
Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu25.11.202213.12.20222de26_Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu 13.12.2022.PDF