Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
4.4.2021
Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
4.4.2021
Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2017
4.4.2021
Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva
4.4.2021
Popis systému triedeného zberu v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Popis systému triedeného zberu v obci Bystrany
4.4.2021
Rozvoz odpadu pre obec Bystrany na rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Rozvoz odpadu pre obec Bystrany na rok 2017
4.4.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bystrany na I. polrok 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bystrany na I. polrok 2017
4.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2017, a roky 2018/2019 - výdavky
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2017, a roky 2018/2019 - výdavky
4.4.2021
Návrh rozpotu na rok 2017, a roky 2018/2019 - príjmy
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh rozpotu na rok 2017, a roky 2018/2019 - príjmy
4.4.2021
Návrh Dodatku č. 2-2016 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné st. odpady
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Návrh Dodatku č. 2-2016 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné st. odpady
4.4.2021
Rozpočtový harmonogram r. 2017
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Rozpočtový harmonogram r. 2017
4.4.2021
Výzva na priamy predaj pozemkov v obci a v Rómskej osade - Zámer č. 1/2016
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na priamy predaj pozemkov v obci a v Rómskej osade - Zámer č. 1/2016
4.4.2021
Tlačivo na podanie cenovej ponuky pre priamy predaj pozemkov Zámer č. 1/2016
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Tlačivo na podanie cenovej ponuky pre priamy predaj pozemkov Zámer č. 1/2016
4.4.2021
Štatút obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Štatút obce Bystrany
4.4.2021
Kalendár zvozu biologicky-rozložiteľného odpadu na rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Kalendár zvozu biologicky-rozložiteľného odpadu na rok 2016
4.4.2021
Záverečný účet Obce Bystrany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Záverečný účet Obce Bystrany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
4.4.2021
PHSR BYSTRANY 2014-2020
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov PHSR BYSTRANY 2014-2020
4.4.2021
VZN 2/2016 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN 2/2016 o organizácii miestneho referenda
4.4.2021
VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Bystrany
4.4.2021
ROZPOČET 2016-2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov ROZPOČET 2016-2018