Verejné obstarávanie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.4.2021
Súhrnná správa o zmluvávh so zmluvnými cenami vyššími ako 100eur za obdobie I. kalendárneho štvrťroka2021
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Súhrnná správa o zmluvávh so zmluvnými cenami vyššími ako 100eur za obdobie I. kalendárneho štvrťroka2021
4.4.2021
Výzva na predkladanie CP pre zákazku Stavebný dozor nad zhotovením stavby: Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie CP pre zákazku Stavebný dozor nad zhotovením stavby: Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany
4.4.2021
Výzva na predloženie ponuky pre zákazku Rekonštrukcia rigolov za rodinnými domami III
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie ponuky pre zákazku Rekonštrukcia rigolov za rodinnými domami III
4.4.2021
Výzva na predloženie ponuky - Osadenie parapetov, napojenie zvodov do vonkajšej kanalizácie a náter strechy bytovky blok C
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie ponuky - Osadenie parapetov, napojenie zvodov do vonkajšej kanalizácie a náter strechy bytovky blok C
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom: Novostavba 3x12 nájomných nižšieho štandardu v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom: Novostavba 3x12 nájomných nižšieho štandardu v obci Bystrany
4.4.2021
Výzva na predloženie CP - Materská škola - Kuchyňa
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie CP - Materská škola - Kuchyňa
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Projektová dokumentácia - Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenových ponúk - Projektová dokumentácia - Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany
4.4.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Kancelária pre miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Kancelária pre miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Bystrany
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre z ákazku - Materská škola - prístavba 98 - požiadavky ku kolaudácii
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre z ákazku - Materská škola - prístavba 98 - požiadavky ku kolaudácii
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre z ákazku - Zateplenie bytového domu - blok C - Rómska osada Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre z ákazku - Zateplenie bytového domu - blok C - Rómska osada Bystrany
4.4.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Rekonštrukcia rigolov za záhradami
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Rekonštrukcia rigolov za záhradami
4.4.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Materská škola č.98 - stavebné úpravy
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Materská škola č.98 - stavebné úpravy
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Zateplenie bytového domu, blok C
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Zateplenie bytového domu, blok C
4.4.2021
Výzva na predloženie cenových ponúk pre zákazku - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne II. etapa
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenových ponúk pre zákazku - Rekonštrukcia chodníka na cintoríne II. etapa
4.4.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Zateplenie bytových domov - blok A a blok B, Rómska osada Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Zateplenie bytových domov - blok A a blok B, Rómska osada Bystrany
4.4.2021
Zrušenie postupu zadávania zákazky - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - blok A
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zrušenie postupu zadávania zákazky - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - blok A
4.4.2021
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - osada, blok A
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku - Nadstavba 5 b.j. v bytovom dome Bystrany - osada, blok A
4.4.2021
Výzva na predkladanie CP pre zákazku - Výmena žľabov v Rómskej osade č. II.
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie CP pre zákazku - Výmena žľabov v Rómskej osade č. II.
4.4.2021
Výzva na predkladanie CP pre zákazku - "Rekonštrukcia rigolu za rodinnými domami smerom k Železničnej stanici č. II
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie CP pre zákazku - "Rekonštrukcia rigolu za rodinnými domami smerom k Železničnej stanici č. II