Verejné obstarávanie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Výmena žľabov v Rómskej osade
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Výmena žľabov v Rómskej osade
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - "Rekonštrukcia rigolu za rodinnými domami smerok ku Železničnej stanici
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - "Rekonštrukcia rigolu za rodinnými domami smerok ku Železničnej stanici
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - "Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne"
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - "Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne"
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom: Chodník pri ceste II. a III. triedy
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom: Chodník pri ceste II. a III. triedy
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Rekonštrukcia chodníka na cintoríne - Práca a materiál
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Rekonštrukcia chodníka na cintoríne - Práca a materiál
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Regulácia a úprava rigolov v obci - MATERIÁL.pdf
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Regulácia a úprava rigolov v obci - MATERIÁL.pdf
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Stavebný dozor nad zhotovením stavby - Regulácia a úprava rigolov v obci
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Stavebný dozor nad zhotovením stavby - Regulácia a úprava rigolov v obci
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Regulácia a úprava rigolov v obci - PRÁCA
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku: Regulácia a úprava rigolov v obci - PRÁCA
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Nábytok pre MŠ 49
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Nábytok pre MŠ 49
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Nábytok pre MŠ 98
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Nábytok pre MŠ 98
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku na dodanie tovau: Koks pre vykurovanie v MŠ 98
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku na dodanie tovau: Koks pre vykurovanie v MŠ 98
4.4.2021
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom - Materská škola 98-Prístavba
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zákazku - Stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom - Materská škola 98-Prístavba
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Zasadacia miestnosť - OPRAVA STIEN
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Zasadacia miestnosť - OPRAVA STIEN
4.4.2021
Z R U Š E N Á Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Zasadacia miestnosť - Obklad stien
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Z R U Š E N Á Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Zasadacia miestnosť - Obklad stien
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Zasadacia miestnosť - Zníženie stropu
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Zasadacia miestnosť - Zníženie stropu
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Garážové brány a okná
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Garážové brány a okná
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Projektová dokumentácia - MŠ 98 - prístavba
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Projektová dokumentácia - MŠ 98 - prístavba
4.4.2021
Rekonštrukcia rigolu v obci - protipovodňové opatrenia - časť Kiara
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Rekonštrukcia rigolu v obci - protipovodňové opatrenia - časť Kiara
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Výstavba garáže pri OcÚ
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Výstavba garáže pri OcÚ
4.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku - Vegetačné dielce
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku - Vegetačné dielce