Komunálne voľby 2023 - 9.9.2023
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.9.2023
Výsledky volieb na starostu obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 11.9.2023
Názov Výsledky volieb na starostu obce Bystrany
1.8.2023
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2023
Názov Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti
1.8.2023
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2023
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bystrany
28.6.2023
Vymenovanie zapisovateľky
Detail dokumentu
Dátum 28.6.2023
Názov Vymenovanie zapisovateľky
28.6.2023
Podanie kandidátnych listín
Detail dokumentu
Dátum 28.6.2023
Názov Podanie kandidátnych listín
Popis
Obec Bystrany oznamuje, že dňa 11.7.2023  môžu kandidáti na starostu podávať kandidátne
listiny prostredníctvom svojích splnomocnencov
od 08:00 hod. do 24:00 hod. v budove Obecného úradu Bystrany č. 121 zapisovateľovi. 
4.5.2023
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.5.2023
Názov Zverejnenie počtu obyvateľov obce Bystrany
2.5.2023
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2023
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
2.5.2023
Rozhodnutie predsedu národnej rady NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2023
Názov Rozhodnutie predsedu národnej rady NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí