Referendum 2023
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.1.2023
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2023
Názov Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania
10.11.2022
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií
Popis Obec Bystrany oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií, je : obecbystrany@gmail.com
10.11.2022
Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre referendum v roku 2023
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre referendum v roku 2023
Popis
V súlade s §8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene neskorších zákonov a na základe Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda,  utváram volebný okrsok a určujem volebnú miestnosť pre referendum r.2023 takto:

Utvorený volebný okrsok : Volebný okrsok č. 1
Určená volebná miestnosť : Zasadacia miestnosť č. d. 52, Bystrany
10.11.2022
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz
Popis Volič môže požiadať o hlasovací preukaz aj elektornicky zaslaním žiadosti na emailovú adresu: obecbystrany@gmail.com
10.11.2022
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
Popis Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požidať o voľbu poštou aj elektronicky, zaslaním žiadosti na emailovú adresu: obecbystrany@gmail.com
10.11.2022
Informácia pre voliča
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Informácia pre voliča