KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.4.2021
Výsledné počty hlasov v komunálnych voľbách na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Výsledné počty hlasov v komunálnych voľbách na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
4.4.2021
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
4.4.2021
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov dotknutých osôb
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov dotknutých osôb
4.4.2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancv Obecného zastupiteľstva v Bystranoch
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancv Obecného zastupiteľstva v Bystranoch
4.4.2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bystrany
4.4.2021
Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
4.4.2021
Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti
4.4.2021
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018
4.4.2021
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2021
Názov Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva