Všeobecné dokumenty
DátumNázovPopisPríloha
04.04.2021Návrh rozpočtu 2020-2022 príjmy nové a progrm, výdavkyde2a6_Nvrh rozpotu 2020-2022 prjmy nov a progrm vdavky.pdf
04.04.2021Pozvnka 7.OZ.19.10.2020e14a3_Pozvnka 7.OZ.19.10.2020.PDF
04.04.2021Vyhodnotenie obchodnej verejnej sae63f36_Vyhodnotenie obchodnej verejnej sae.PDF
04.04.2021Obianske zdruenie partnerstvo spia73546_Obianske zdruenie partnerstvo spia.PDF
04.04.2021Pandemick pln943ff_Pandemick pln.PDF
04.04.2021Pozvánka OZ. 26.08.20209fde5_Pozvnka 26. OZ 28.06.2017 (1).pdf
04.04.2021Pozvánka OZ. 15. 07.202095f78_Pozvnka. OZ. 15.07.2020.PDF
04.04.20212020 - Žiadosť o odpustenie komunálneho odpadu pre rok 2020b99e5_2020 - iados o odpustenie komunlneho odpadu pre rok 2020.xlsx
04.04.20212020 - čestné vyhlásenie k žiadosti o odpustenie komunálneho odpadu3d5e0_2020 - estn vyhlsenie k iadosti o odpustenie komunlneho odpadu.doc
04.04.2021Voľba hlavného kontrolóra obce Bystrany r.2020cb365_Vyhlsenie Voby hlavnho kontrolra obce Bystrany r.2020.PDF
04.04.2021Krízový plán obce Bystrany, 20200fa60_Krzov pln obce Bystrany 2020.pdf
04.04.2021Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - školský psychológ00bca_volne pracovne miesto Bystrany skolsky psycholog.doc
04.04.2021Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - SJL81062_volne pracovne miesto Bystrany SJL.doc
04.04.2021Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - MAT99564_volne pracovne miesto Bystrany MAT.doc
04.04.2021Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - asistent učiteľa54512_volne pracovne miesto Bystrany asistent ucitela.doc
04.04.2021Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - ANJ9e43e_volne pracovne miesto Bystrany ANJ.doc
04.04.2021Voľné pracovné miesto ZŠ Bystrany - 1 - 42b92c_volne pracovne miesto Bystrany 1-4.doc
04.04.2021Záverečný účet obce Bystrany za rok 2019bcf48_Zveren et obce Bystrany za rok 2019.pdf
04.04.2021Usmernenie hlavného hygienika SR - koronavírus COVID - 19268ab_USMERNENIE HLAVNHO HYGIENIKA O KARANTNE.pdf
04.04.2021Usmernenia MŠVVaŠ SR - koronavírus COVID - 192b248_Usmernenie ministerky kolstva k reniu koronavrusu.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac