Všeobecné dokumenty
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.12.2022
Pozvánka na 10.OZ - 30.12.2022
Detail dokumentu
Dátum 27.12.2022
Názov Pozvánka na 10.OZ - 30.12.2022
14.12.2022
Plan na I polrok 2023 Hlavný kontrolór Obce Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov Plan na I polrok 2023 Hlavný kontrolór Obce Bystrany
13.12.2022
Poverenie zastupcu starostu obce a oznámenie o určení platu
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2022
Názov Poverenie zastupcu starostu obce a oznámenie o určení platu
25.11.2022
Pozvánka na Ustanovujúcu schôdzu 13.12.2022
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2022
Názov Pozvánka na Ustanovujúcu schôdzu 13.12.2022
17.10.2022
Pozvánka na 8.OZ - 19.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 17.10.2022
Názov Pozvánka na 8.OZ - 19.10.2022
15.8.2022
Pozvánka na 7.OZ - 17.08.2022
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2022
Názov Pozvánka na 7.OZ - 17.08.2022
4.8.2022
Pozvánka na 6.OZ - 05.08.2022
Detail dokumentu
Dátum 4.8.2022
Názov Pozvánka na 6.OZ - 05.08.2022
27.6.2022
Pozvánka na 5.OZ - 29.06.2022
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2022
Názov Pozvánka na 5.OZ - 29.06.2022
13.6.2022
Hodnotiaca správa k Záverečnému účtu za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.6.2022
Názov Hodnotiaca správa k Záverečnému účtu za rok 2021
13.6.2022
Záverečný účet za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.6.2022
Názov Záverečný účet za rok 2021
2.6.2022
Pozvánka na 4. OZ 3.6.2022
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2022
Názov Pozvánka na 4. OZ 3.6.2022
19.5.2022
Plán kontrolnej čnnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 2022
Detail dokumentu
Dátum 19.5.2022
Názov Plán kontrolnej čnnosti hlavného kontrolóra obce Bystrany na II.polrok 2022
13.5.2022
Pozvánka na 3. OZ 18.05.2022
Detail dokumentu
Dátum 13.5.2022
Názov Pozvánka na 3. OZ 18.05.2022
8.3.2022
Pozvánka na 2. OZ 9.3.2022
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2022
Názov Pozvánka na 2. OZ 9.3.2022
10.2.2022
Pozvánka na 1. OZ 16.02.2022
Detail dokumentu
Dátum 10.2.2022
Názov Pozvánka na 1. OZ 16.02.2022
8.12.2021
Pozvánka na 8.OZ ,dňa 15.12.2021
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2021
Názov Pozvánka na 8.OZ ,dňa 15.12.2021
24.11.2021
Pozvánka na 7 OZ, dňa 29.11.2021
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov Pozvánka na 7 OZ, dňa 29.11.2021
8.11.2021
Zámer na zámenu pozemku v obci Bystrany
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2021
Názov Zámer na zámenu pozemku v obci Bystrany
4.11.2021
Obec Hincovce -Nízkouhlíková stratégia 2030-oznámenie o strategickom dokumente
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2021
Názov Obec Hincovce -Nízkouhlíková stratégia 2030-oznámenie o strategickom dokumente
28.10.2021
Obec Olcnava -Nízkouhlíková stratégia 2030-oznámenie o strategickom dokumente
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2021
Názov Obec Olcnava -Nízkouhlíková stratégia 2030-oznámenie o strategickom dokumente