Zápisnica a Uznesenia  z 30. zasadnutia, zo dňa 22.11.2017 a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 28.11.2017

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Návrh rozpočtu na roky 2018,2019 a 2020 

je dostupný k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.

Informácie pre občanov o výsledku volieb VÚC  sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Oznámenie verejnosti o prerokovaní zmeny územného plánu,pozvánka a všetky podklady

sú dostupné k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zmena územného plánu 2017.