Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel    z v o l á v a

30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany,

ktoré sa uskutoční dňa:

22.11.2017 o 13:00 hod.

(streda)

v zasadacej miestnosti, Bystrany č. 52

 

Pozvánku nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA  v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Informácie pre občanov o výsledku volieb VÚC  sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Oznámenie verejnosti o prerokovaní zmeny územného plánu,pozvánka a všetky podklady

sú dostupné k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zmena územného plánu 2017.

Prerokovanie zmien a doplnkov v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona sa uskutoční na Obecnom úrade v Bystranoch

dňa 6.  novembra 2017 (pondelok) o 13:00 hod.

 

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa územného plánu.