Ministerstvo Životného prostredia zaslala správu o hodnotení

- Chov ošípaných  - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy.

Celé znenie je k nahliadnutiu v kategórii Úradná tabuľa v sekcii Ostatné dokumenty

Ochrana osobných údajov

Základné informácie sú dostupné v 

kategórii  Úradná tabuľa v sekcii - Ochrana osobných údajov.

 

Zápisnica a uznesenia z ustanovujúcej schôdze z dňa 05.12.2018 sú k nahliadnutiu

v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia

Základná škola v Bystranoch

oznamuje informáciu o voľnom pracovnom mieste - školsky psychológ.

Podrobné informácie sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty.