Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 20.02.2019 o 16:00 hod.

(streda)

v Zasadacej miestnosti obce Bystrany, č. 52

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kalendár je k nahliadnutiu

v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť a čestné vyhlásenie k odpusteniu, zníženiu,

resp. k vráteniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY