Prihlásenie 

P R O G R A M
                   
 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2014 o 16.00 hod v Kultúrnom dome Obce Bystrany
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
1. Otvorenie zasadnutia.          
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.        
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie   osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
   
   
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  
   
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.    
6. Vystúpenie starostu obce.  
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.        
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
   
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.        
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  
11. Určenie platu starostu obce.            
12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov a programového rozpočtu obce pre roky 2016-2017.  
   
13. Schválenie Dodatku č. 1 VZN o komunálnom odpade
14. Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
16. Záver.                
                   
V Bystranoch dňa 09.12.2014            

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky komunálnych volieb 2014 

Voľba starostu obce:

 

                   1. František Žiga  388 hlasov
                                                    2. Peter Mikuš       220 hlasov
                                                    3. Marián Pavľák    185 hlasov

                                                    4. Štefan Žiga         2 hlasy

 

Voľba poslancov do obecného zastupiteľstva:

 

 

                                                     1.Gejza Kandráč               280 hlasov
                                   2. Jozef Dunka                 264 hlasov
                                                     3. František Žiga (1980)   251 hlasov
                                                     4. Fabián Kandráč             242 hlasov
                                                     5. Ján Kľoc                        238 hlasov
                                                     6. Fabian Mirga                  237 hlasov
                                                     7. František Žiga (1960)    212 hlasov
                                                     8. Milan Jochman               211 hlasov

                                                     9. Roman Kandráč              209 hlasov

 

                                                     10. Marián Pavľák               207 hlasov
                                                     11. Anton Šebest               202 hlasov
                                                     12. Michal Lopatka             198 hlasov
                                                     13. Peter Rímsky                190 hlasov
                                                     14. Ján Suchý                     179 hlasov
                                                     15. Zdenek Šandor              178 hlasov
                                                      16. Milan Valenčík              176 hlasov
                                                      17. Peter Uhrín                  164 hlasov
                                                      18. Ratislav Pavol               155 hlasov
                                                      19. Ján Mikula                     146 hlasov
                                                       20. Emil Kandráč                135 hlasov
                                                       21. František Pecha           132 hlasov
                                                       22. Ivan Pecha                   128 hlasov
                                                       23. Štefan Žiga                   128 hlasov
                                                       24. Štefan Žiga                   117 hlasov
                                                       25. Cyril Žiga                      112 hlasov
                                                       26. Eva Halická                      91 hlasov

                                                       27. Jozef Mižák                      54 hlasov


 

 
 

Úradne hodiny

Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00 nestránkové hodiny
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:.00 nestránkové hodiny
Piatok 07:00 - 14:00
Sobota -
Nedeľa -

12.00 - 12.30 obed

Stavebný úrad

STREDA (15:45-18:30)

 

Obecný úrad BYSTRANY

Bystrany 121

053 62 Bystrany

053/4495338

bystrany121@gmail.com