Obec Bystrany zverejňuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne II. etapa

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Zápisnica a Uznesenia  z 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 26.09.2018 , 

 je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.