OBEC BYSTRANY

PRIESKUM TRHU  

 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:

Zateplenie bytového domu - blok C -  Rómska osada Bystrany"

Podrobný opis predmetu zákazky je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Aktuálne výzvy VO.

Potrebné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky sú dostupné na podateľni OcÚ v čase úradných hodín.

 

Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel  

 z v o l á v a

mimoriadne neplánované

43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

 10.04.2019 o 16:00 hod.

(streda)

v kancelárii starostu obce

Program rokovania je k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Obec Bystrany zverejňuje Zámer na odpredaj majetku obce - Obchodnou verejnou súťažou

Podrobné informácie sú k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Ostatné dokumenty