Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

 "Nábytok pre MŠ 49."

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Obec Bystrany zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku:

 "Nábytok pre MŠ 98."

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii AKTUÁLNE VÝZVY VO.

Kalendár zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2017

 je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.