Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel    z v o l á v a

30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany,

ktoré sa uskutoční dňa:

22.11.2017 o 13:00 hod.

(streda)

v zasadacej miestnosti, Bystrany č. 52

 

Pozvánku nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA  v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

 V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú

 

Učiteľ 1. stupňa ZŠ s nástupom od 01.12.2017

 

 Ostatné informácie sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

 

 

 

Informácie pre občanov o výsledku volieb VÚC  sú k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Oznámenie verejnosti o prerokovaní zmeny územného plánu,pozvánka a všetky podklady

sú dostupné k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zmena územného plánu 2017.