Obec Bystrany zverejňuje Oznámenie o výberovom konaní na pracovnú pozíciu

Terénny sociálny pracovník.

Dokumenty na nahliadnutie si môžete stiahnuť v sekcii

ÚRADNÁ TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY

Zápisnica a Uznesenia  z 33. zasadnutia, zo dňa 24.01.2018 

je dostupná k nahliadnutiu v sekcii Úradná tabuľa v podsekcii Zápisnice a Uznesenia.

Starosta obce Bystrany v zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z není neskorších zmien a noviel  z v o l á v a 

                        33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, 

ktoré sa uskutoční dňa: 

24.01.2018 o 13:00 hod. 

(streda) 

v zasadacej miestnosti, Bystrany č. 52   

 

             Pozvánku nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA  v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.

Výberové konanie uchádzačov na občiansku hliadku sa uskutoční dňa

14.12.2017 o 13.00 hod.

v priestoroch kancelárie starostu obce Bystrany.

Dokument je k nahliadnutiu v sekcii ÚRADNA TABUĽA v podsekcii OSTATNÉ DOKUMENTY.